O NAS - program pedagogiczny

 

 

Ecole Nova Polska gwarantuje:

 • w przedszkolu i szkole zajęcia w małych grupach ukonstytuowanych wg poziomu ucznia

 • indywidualną pomoc

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

 • przygotowanie do egzaminów maturalnych w systemie francuskim

 • realizację materiału w klasach 1-3 szkoły podstawowej w korelacji z programem szkoły francuskiej

 • nauczanie historii już od drugiej klasy szkoły podstawowej (metody innowacyjne)

 • udział w imprezach artystycznych

 • klasy otwarte dla Rodziców

 • współpracę z Biblioteką Polską w Paryżu

 • lekcje polskiego dla dorosłych

 

Świadectwa wszystkich szkół polonijnych (społecznych, punktów konsultacyjnych i innych) są dokumentem dodatkowym do zaświadczeń placówek edukacyjnych kraju pobytu www.polska-szkola.pl

Kontakt tel. :

06 48 04 32 93

W prasie:

École Nova Polska

w Paryzu



Dzieki uprzejmosci Dyrektorki szkoly - Pani Danuty Lemoyne
​moglismy uczetniczyc w zajeciach dla dzieci ...
Vector Polonii Nr 9

ECOLE NOVA POLSKA



Pod koniec ubieglego roku zostalismy zaproszeni przez ...

Gazeta  Paryska Nr 18

ENP



Skad wzial sie pomysl utworzenia  szkoly NOVA POLSKA? ...

Gazeta Paryska Nr 12

Co warto wiedzieć o szkole ENP? 

 

Nasza maksyma: Mam dwie ojczyzny i dwa języki ojczyste.

Czym się różnimy od innych szkół polonijnych we Francji?

 

Profil historyczny – nauka historii już od 8 roku życia w szerszym zakresie. Profil artystyczny – talenty dzieci mają odzwierciedlenie w spektaklach i koncertach szkolnych. Prowadzimy centrum artystyczne dla najmłodszych w Bibliotece Polskiej.

 

Przedszkole 

 

Dla przedszkola opracowaliśmy program w blokach sześciotygodniowych. We wszystkich grupach wiekowych (3, 4 i 5 latków) na cotygodniowych czterogodzinnych spotkaniach dzieci uczą się piosenek, poznają baśnie, legendy, wiersze w kontekście tradycji. 
Wysoko wykwalifikowani pedagodzy oferują wszechstronne zabwy edukacyjne. Starannie dobrana literatura pomoże najmłodszym w szybkim opanowaniu, często, nowego języka i stanowi bardzo istotny krok w procesie kształtowania bilingwizmu. 

 

Szkoła: klasy młodsze, starsze i wprowadząjące.

 

Zajęcia odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób. Dzieci mają możliwość przejścia na wyższy poziom w trakcie roku szkolnego. Indywidualizacja nauczania stanowi najistotniejszą metodę pracy nauczycieli ENP. Każdy uczeń powinien być zrozumiany, doceniony i motywowany do dodatkowego wysiłku. Zasady dobrego wychowania regulują wzajemne szkolne relacje. Zależy nam, aby i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele mieli poczucie, że szkoła jest naszym wspólnym dobrem. Dla dzieci rozpoczynających przygodę z językiem polskim, dzięki pomocy specjalistów metodyków UJ w Krakowie, opracowaliśmy system nauczania polegający na uzupełnianiu metod nauczania języka polskiego jako drugiego lub obcego z metodami nauczania języka polskiego jako ojczystego. Takie rozwiązanie nie powoduje blokady u uczniów wrażliwszych i efektywnie wpływa na zainteresowanie językiem. W metodyce nauczania dominują metody poszukujące, ukierunkowane na rozbudzenie zaineresowań i motywowanie do samodzielnej pracy. Dla uczniów biegle mówiących po polsku proponujemy lekcje w poszerzonym zakresie, zarówno z języka polskiego jak i historii Polski. Treści edukacyjne dobieramy zgodnie z wymogami egzaminów maturalnych w systemie francuskim. Ćwiczenia z tłumaczenia z języka polskiego na język francuski dialogów filmów historycznych okazały się fenomenalnym sposobem wzbogacania słownictwa i doskonalenia sprawności językowej. Poznawanie literatury w kontekście epoki bezsprzecznie przynosi najlepsze efekty w rozumieniu i utrwaleniu wiedzy. Profesor historii – pracownik IPN-u rozbudził u wielu zapał na pasjonujących lekcjach o Polsce. Na wszystkich spotkaniach stosujemy metodę zintegrowaną. 

 

Kurs języka polskiego dla dorosłych 

 

Dla dorosłych organizujemy lekcje języka francuskiego oraz lekcje języka polskiego przy ścisłej współpracy ze stowarzyszeniem Communauté Franco-Polonaise z siedzibą w Bibliotece Polskiej. Podręczniki tworzy oraz selekcjonuje grono pedagogiczne według wspólnie przyjętych kryteriów :

 • Jakości zawartego w nich materiału.

 • Dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów za granicą.

 • Korelacji z wymogami egzaminacyjnymi szkoły francuskiej.

 

Patronat Centrum i Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ.

 

Po wizycie prof. Miodunki w naszej szkole i późniejszym spotkaniu z panią dr Iwoną Janowską i panem dr Piotrem Horbatowskim na UJ przed ENP otwarły się nowe perspektywy. Objęcie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego patronatu nad szkołą jest wyrazem uznania dla wysiłków szkoły dążących w kierunku zapewnienia uczniom i młodzieży praktycznej, nowoczesnej i ciekawej edukacji o Polsce, jej historii i kulturze na wysokim poziomie. Objęcie szkoły patronatem daje szkole możliwość wykorzystywania olbrzymiego potencjału naukowego tej jednej z najlepszych polskich uczelni przy doskonaleniu programu nauczania i dostosowywaniu go do wymogów polskiej reformy oświatowej. Dzięki tej współpracy, nauczyciele szkoły korzystają z doświadczeń i wiedzy naukowców-praktyków zajmujących się od kilkudziesięciu lat między innymi tym, co jest główną troską i celem szkół polskich na całym świecie, jak skutecznie, nowocześnie i ciekawie uczyć języka polskiego i kultury polskiej na obczyźnie i jak wiedzę tę wkomponować w całokształt edukacji młodego człowieka żyjącego na pograniczu dwóch kultur. Dzięki współpracy szkoły z polską instytucją edukacyjną rodzice i uczniowie będą mogli mieć pewność, że przekazywane treści odpowiadają polskim programom nauczania minimalizując trudności po ewentualnym powrocie do Polski.

 

Uwaga : Świadectwa wszystkich szkół polonijnych (społecznych, punktów konsultacyjnych i innych) są dokumentem dodatkowym do zaświadczeń placówek edukacyjnych kraju pobytu.

Par tél :  06 48 04 32 93 / 06 46 64 20 82 / 06 46 04 13 12 /   ecolenovapolska@gmail.com  

 • w-facebook
 • Video
Polska-szkola-logo3.jpg
Patronat.jpg
biblio-polska-w-paryzu-logo3-1.jpg
wspolnota-polska-logo3-1.jpg
uj-logo3.jpg