Par tél :  06 48 04 32 93 / 06 46 64 20 82 / 06 46 04 13 12 /   ecolenovapolska@gmail.com  

  • w-facebook
  • Video
Polska-szkola-logo3.jpg
Patronat.jpg
biblio-polska-w-paryzu-logo3-1.jpg
wspolnota-polska-logo3-1.jpg
uj-logo3.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE NOVA POLSKA w swoich założeniach programowych, mając za wzór wrażliwość pedagogiczną Janusza Korczaka, stawia za główny cel indywidualne podejście do każdego ucznia.

W tym celu pragnie  uruchomić wszechstronne działania umożliwiające w sposób najbardziej przyjazny przyswajanie znajomości języka, historii, tradycji oraz kultury polskiej.

Wprowadza szereg działań pomocnych uczniowi dwujęzycznemu i dwukulturowemu poprzez współpracę z nauczycielami, logopedami, artystami i autorami książek.

Wszystkie dzieci pobierające naukę w Ecole Nova Polska objęte są programem wspierającym.

Diagnoza logopedyczna

Wszyscy rodzice otrzymali propozycję dokonania nieodpłatnej diagnozy logopedycznej tzw. przesiewu. Logopeda zatrudniona przez ENP Justyna Stelmach przeprowadziła konsultacje indywidualne ze wszystkimi dziećmi za uprzednio podpisaną zgodą.(druk w załączniku). Na zajęciach grupowych zaproponowała różnorodne ćwiczenia logopedyczne (np. Z serii „Słucham i uczę się mówić” autorstwa Jagody Cieszyńskiej i Elżbiety Wianeckiej, także „Program terapii logopedycznej - Będę mówić poprawnie” 3 części autorstwa Jolanty Góral-Półrola i Steni Zakrzewskiej.

Zajęcia fonetyczno - kompensacyjne

Nauczyciele specjalizujący się w szczególności w nauczaniu języka polskiego jako drugiego lub  obcego wprowadzają na zajęciach ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, które mają przede wszystkim pomóc uczniom w przezwyciężeniu trudności, w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy z języka polskiego. Zajęcia te mają także na celu stworzenie uczniom możliwości rozwoju umysłowego i społecznego, a także emocjonalnego. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły uczniom indywidualne podejście, odpowiedni materiał oraz stworzyły odpowiednie możliwości do nauki.

 

Regularnie prowadzone lekcje ze szczególnym zwróceniem uwagi na ćwiczenia fonetyczne, wyraźnie poprawiają komfort dziecka napotykającego problemy artykulacyjne. Dla przykładu podaję wybrane lekcje prowadzone przez Klaudię Florek, Małgorzatę Werner i Małgorzatę Badecką  (filmy, scenariusze, ćwiczenia), które wzbogacają słownictwo i ułatwiają zrozumienie materiału, a co za tym idzie wzmacniają wiarę we własne siły i motywację do nauki języka polskiego.

Oprócz podręczników „Lubię polski” autorstwa Agnieszki Rabiej nauczyciele wykorzystują  dodatkowo materiały edukacyjne wydane przez wyd. Harmonia „Alfabet z piórkiem i pazurkiem”, bogate w ćwiczenia uzupełniające dla dzieci uczących się za granicą i przygotowane we współpracy z nauczycielami polonijnymi.

Interesującą propozycją dla dzieci z językiem drugim lub obcym jest praca z tekstem literackim na przykładzie fragmentów „Pana Tadeusza” zawartych w broszurze „Brama na wciąż otwarta”.

Tego typu lekcje uwrażliwiają uczniów na piękno polskich dzieł klasycznych poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i zadań, zmierzających do zrozumienia tekstu. Ten wieloetapowy proces poznawczy: czytanie, poznawanie słownictwa, rozumienie kontekstu historycznego, interpretacja np. plastyczna doprowadza ucznia do przyswojenia treści.

Na przykładzie opisu dworku szlacheckiego z Pana Tadeusza grupowa, przynosi uczniom radość wspólnej pracy i wpływa motywująco. Przykład fragmentów lekcji (zdjęcia)

Warsztaty artystyczne i teatralne

ENP zaprasza dzieci do regularnych spotkań z Barbarą Cichocką przygotowującą dzieci do występów muzyczno-teatralnych : np. o Adamie Mickiewiczu i Czesławie Niemenie, Wierszowisko, spektakl gwiazdkowy

Odbyły się pasjonujące warsztaty z Mariolą i Marcinem Ryl – Krystianowskim na temat marionetkowych przygód oraz Elą Jeznach z teatru „Miettes de spectacles”o ekologii.