top of page
Fragmenty lekcji Język polski jako obcy prowadzone przez Klaudię Florek
ScreenHunter_1389 May. 12 09.13.jpg

Fragment zdalnej lekcji gramatyki

ScreenHunter_1390 May. 12 09.24.jpg

Fragment zdalnej lekcji 

ScreenHunter_1391 May. 12 09.28.jpg

Quiz - części mowy

bottom of page